Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kinh nghiệm xử lý hóa đơn chứng từ kế toán

Cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng – quý (có mẫu)

công ty kế toán hà nội giảm 50% học phí

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được chia làm 2 kỳ theo tháng và theo quý:

– Theo tháng: là dành cho doanh nghiệp mới thành lập hay doanh nghiệp hoạt động dưới 12 tháng ( theo CV 7527/BTC-TCT của Bộ Tài Chính). Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
– Theo quý: Dành cho những doanh nghiệp còn lại, Đã hoạt động trên 12 tháng. Thời hạn nộp là Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4/2014; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7/2014, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10/2014 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01/2014 của năm sau.

Sau đây Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong từng trường hợp cụ thể:

1. Cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý:

Các bạn làm trực tiếp trên phầm mềm hỗ trợ kê khai 3.2.0 mới nhất hiện nay theo Mẫu số: BC26/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính.
Các bạn mở phần mềm Hỗ trợ kê khai, chọn mục ” Hóa đơn” -> sau đó chọn ” Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC” -> chọn kỳ kê khai là quý mà các bạn cần làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Màn hình sẽ xuất hiện:

bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don

Các bạn tiến hành nhập các chỉ tiêu như sau:
– Cột 1 ” STT”: phần mềm mặc định để là 1 – tức là 1 loại hóa đơn, trong trường hợp doanh nghiệp bạn sử dụng trên 1 loại hóa đơn ( ví dụ vừa sử dụng hóa đơn GTGT trong nước, và có cả hóa đơn Xuất khấu) thì các bạn ấn ” F5″ để thêm dòng.
– Cột  ” Mã loại hóa đơn”: các bạn kích vào hình mũi tên đi xuốngbáo cáo sử dụng hóa đơn để chọn loại hóa đơn. Ví dụ: Các bạn làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT thì chọn ” 01GTKT”.
– Cột 2 ” Tên loại hóa đơn” và Cột 3 ” Ký hiệu mẫu hóa đơn” phần mềm sẽ tự nhảy theo ” Mã loại hóa đơn” , các bạn không cần điền.
– Cột 4 ” Ký hiệu hóa đơn” : các bạn điền ký hiệu của hóa đơn trên hóa đơn GTGT của công ty mình. ví dụ: AB/13P.
– Cột 5 ” Tổng số”: phần mềm tự tổng hợp kết quả từ bên ” Số tồn đầu kỳ”, các bạn không thể điền.
– Cột số tồn đầu kỳ:
+ Cột 6 “từ số”: điền số nhỏ nhất trong các số hóa đơn chưa lập. Ví dụ: bạn làm báo cáo lần đầu thì điền là 0000001, còn với Doanh nghiệp đang hoạt động, ví dụ quý trước bạn viết đến số 0000054, thì bạn điền vào là 0000055.
+ Cột 7 “đến số”: điền số hóa đơn lớn nhất trong lần đặt in, đã làm thông báo sử dụng HĐ. Ví dụ bạn đặt in 150 số hóa đơn, thì số hóa đơn cuối cùng sẽ là 0000150.
– Cột số 8 và 9 ” số mua/phát hành trong kỳ” : Nếu trong quý đó các bạn không đặt in và phát hành thêm hóa đơn thì 2 cột này bỏ trống. Nếu có thì các bạn nhập số phát hành.
– Cột 10, 11, 12 ” Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy” – máy tự tổng hợp.
– Cột số 13 ” Số lượng hóa đơn đã sử dụng” : các bạn điền số lượng hóa đơn đã xuất ra, không bao gồm các số đã xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ.
– Cột số 14, 16, 18 ” Số lượng” máy tự tổng hợp từ các số hóa đơn các bạn điền vào chỉ tiêu 15, 17, 19.
– Cột số 15, 17, 19: các bạn điền số của hóa đơn đã xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ. Ví dụ các bạn mất hóa đơn số 0000025 thì các bạn điền 0000025 vào chỉ tiêu 17. Nếu có 2 số hóa đơn trở lên các bạn ngăn cách bằng dấu chấm phảy “;”, không dùng dấu cách để ngắn các con số.
Phân biệt giữa ” XÓA BỎ” và ” Hủy”:

Xóa bỏ: là các hóa đơn kế toán viết sai và chưa xé khỏi cuống, được gạch chéo các liên và lưu trong quyển hóa đơn.
Hủy: là những hóa đơn viết sai, đã xé khỏi cuống – có biên bản hủy, bây giờ là dùng biên bản thu hồi,
đó là những hóa đơn viết sai- không hợp lệ, phải hủy đi để xuất lại hóa đơn mới đúng quy định.

– Cột 20, 21, 22 ” Tồn cuối kỳ” máy tự tổng kết. Kỳ sau các bạn chuyển chỉ tiêu 20 vào chỉ tiêu 6, chỉ tiêu 21 -> chỉ tiêu 7
– Cuối cùng là các bạn nhập tên Người đại diện pháp luật là xong.

mau-bao-cao-su-dung-hoa-don

2. Cách làm báo cáo tình hình sử dụng theo tháng cho doanh nghiệp mới thành lập

Vì trên phần mềm hỗ trợ kê khai 3.2.0 mới nhất hiện nay cũng không hỗ trợ việc làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Vì vậy các bạn có 1 trong 2 cách lựa chọn như sau:
– Làm trực tuyến: Các bạn đăng nhập tài khoản vào trang web của Tổng cục thuế bằng trình duyệt Explorer sau đó lựa chọn đăng ký tờ khai, các bạn chọn thêm ” báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng” và tiến hàng làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trực tuyến.
- Làm trực tiếp: các bạn tải mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu số: BC26/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính. Tải về tại đây: Mẫu số: BC26/AC
Các bạn làm theo hướng dẫn điền các chỉ tiêu giống như báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý như đã hướng dẫn ở trên. Vì thực chất theo tháng hay theo quý nó chỉ khác nhau chỗ kỳ báo cáo, còn lại nội dung là giống nhau.
Chú ý: có vài chi cục thuế vẫn yêu cầu Doanh nghiệp mới lập làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng nhưng vẫn phải nộp thêm cả theo quý, vì vậy các bạn phải chú ý, hỏi cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình nhé.

 Trung tâm Kế Toán Hà Nội xin chúc các bạn làm tốt!
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi