Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kinh nghiệm xử lý hóa đơn chứng từ kế toán

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

công ty kế toán hà nội giảm 50% học phí

Theo thông tư 64/2013/TT-BCT hướng dẫn về hóa đơn thì khi kế toán viết sai hóa đơn giá trị gia tăng thì khi người bán và mua phát hiện hóa đơn có sai sót phải hủy bỏ, thì người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.

bb-thu-hoi-hdBiên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Kế Toán Hà Nội xin được cung cấp mẫu biên bản thu hồi hóa đơn cho kế toán nhu sau:

Công ty TNHH dịch vụ đào tạo Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

Số 0015/BBTHHĐ

– Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT BTC ngày 15/05/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày 7/1/2014, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :    Công ty TNHH dịch vụ đào tạo Hà Nội
Địa chỉ :  … Tòa tháp A, 173 xuân thủy – Cầu giấy – Hà Nội….
Điện thoại : …0979.163.530…                      MST: …0123456789……
Do Ông (Bà) : … Nguyễn Thu Thủy…          Chức vụ : ……giám đốc….

BÊN B :  …… Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy………..
Địa chỉ :  …… sô 11 Nguyễn Viết Xuân – Thanh Xuân – Hà Nội………
Điện thoại : 0989.233.285……..               MST: ……0212345688
Do:…… Nguyễn Thị Hiền……….              Chức vụ : ………giám đốc………

Hai bên, thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số .0000067 … ngày …23/12/2013. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số …0000089.. ngày …7/1/2014

·         Lý do thu hồi  : …… do viết sai mã số thuế của công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Những chữ màu xanh trong mẫu biên bản thu hồi các bạn ghi theo thông tin doanh nghiệp của mình nhé.

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn về : tại đây

 

Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi